Internet FPT

Lắp Mạng FPT

175.000₫
185.000₫
Internet giờ đây không chỉ đơn thuần sử dụng như công cụ đọc tin tức, kết nối mọi người...

Gói Internet Super 150M

205.000₫
350.000₫
205.000 vnđ/tháng 150Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình Downl...

Combo Internet & Truyền hình FPT Super80

215.000₫
 215.000  vnđ/tháng 80Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đì...

Gói Internet Super 100M

235.000₫
235.000 vnđ/tháng 100Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình Giá...

Combo Internet & Truyền hình FPT Super100

285.000₫
285.000 vnđ/tháng 100Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình Giá...

Gói Internet Super 150M

290.000₫
290.000 vnđ/tháng 150Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình Giá...

Combo Internet & Truyền hình FPT Super150

350.000₫
350.000  vnđ/tháng 150Mbps Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình ...

Cáp Quang Doanh Nghiệp Super200

495.000₫
Bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sử dụng một đường truyền Internet cáp qua...

Cáp Quang Doanh Nghiệp Super250

545.000₫
Bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sử dụng một đường truyền Internet cáp qua...

Cáp Quang Doanh Nghiệp Super 400M

1.410.000₫
Bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sử dụng một đường truyền Internet cáp qua...

Đăng ký

zalo